Thursday, July 8, 2010

tugasan pertama

pembentangan tenyang kemahiran-kemahiran untuk memperolehi maklumat dan menentukan ketepatan dan keperluan maklumat yang kita perolehi